Proves d'accés

Als estudis de Grau Professional del CEM
Les proves d’accés als estudis de grau professional venen definits pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat i serveixen per valorar la maduresa, els coneixements i capacitats específiques dels alumnes que vulguin seguir els estudis de Grau Professional.

La prova consta:

  1. Prova de Llenguatge Musical (examen escrit i oral).
  2. Prova d’instrument (examen sobre el repertori que t’has preparat prèviament)
  1. Verificar la possessió d’aptituds i habilitats específiques per cursar amb aprofitament ensenyaments de Grau Professional de música en l’especialitat a la qual s’opta.
  2. Valorar la maduresa i capacitat per iniciar estudis de Grau Professional.
Serveix per valorar la maduresa, els coneixements, les aptituds i les habilitats específiques de les persones aspirants a seguir estudis de Grau Professional.
Si t’interessa el nostre projecte educatiu i l’oferta d’especialitats, et pots informar al nostre centre sobre com iniciar el procés de trasllat d’expedient des de qualsevol conservatori o CEAPM cap al CEM- Grau Professional.

Calendari oficial

La propera convocatòria serà al maig del 2019.