Ja s’han publicat les noves dates pel que fa al període d’inscripció a les proves d’accés al Grau Professional per al curs 2020-2021, donat que tot el procés anterior va quedar ajornat amb motiu de l’estat d’alarma, provocat per la pandèmia.
Així doncs, us fem  arribar ara la convocatòria de la reunió de pares que farem per resoldre els possibles dubtes que tingueu i també informació important relativa a com procedir per a realitzar la inscripció.

REUNIÓ DE PARES:Dimarts 19 de maig a les 19.15h a través de l’aplicació Meet. Us enviarem l’enllaç de la reunió una estona abans al grup de llenguatge musical del Teams del CEM.

INFORMACIÓ ACTUALITZADA |  Període d’inscripció a les proves d’accés al Grau Professional: 13 al 20 de maig del 2020

Els documents que cal presentar per a formalitzar la inscripció es troben adjunts en aquest email. Us oferim dues modalitats per a realitzar-la:

MODALITAT A

Enviament per correu electrònic a secretaria@cem.cat de:

– Els 2 documents omplerts i signats

– El comprovant de transferència de l’import de la prova (trobareu les dades bancàries del CEM més avall)

– La documentació de l’alumne/a  (que trobareu detallada més avall i també en el full d’inscripció)

MODALITAT B

Formulari Online

Si no disposeu d’impressora o del programa per omplir i signar pdf’s:
– Ompliu el següent formulari online https://forms.gle/M1U2EBpDgb34CCKm6
– Envieu-nos el  comprovant de transferència de l’import de la prova (trobareu les dades bancàries del CEM més avall)
– En el mateix mail adjunteu la documentació de l’alumne/a (que trobareu detallada més avall i també en el full d’inscripció)   

Data Prova d’accés a 1r curs:

22 de juny 2020 (subjecte a possibles modificacions per  l’estat d’alarma i el pla de desescalada, per part del Departament d’Educació de la Generalitat)