Diversos estudis demostren la importància de la música com a ajuda per al creixement intel·lectual, ja que genera una gran quantitat d’activitat neuronal. És l’estímul humà que més parts del cervell activa. L’exposició des de recent nascuts a la música, especialment a la clàssica, i el seu desenvolupament musical segons van creixent, ja sigui cantant, ballant o tocant un instrument, tenen els següents efectes positius en els nens:

 

 • Augment de la memòria, l’atenció i la concentració

A l’atendre a la melodia i a la lletra de les cançons, els nens aprenen a recordar i reproduir el que s’ha escoltat mentre es diverteixen cantant. És una activitat que els encanta i que alhora reforça totes aquestes característiques.

 • Millora de la fluïdesa d’expressió

Tant parlada com corporal, aquesta es desenvolupa en cantar i ballar. Entonar la lletra d’una cançó resulta senzill quan es coneix el seu ritme, de manera que el nen pot repetir frases complexes que d’altra manera no faria servir. El ball li aporta la capacitat d’expressar-se amb el cos i tocar un instrument afegeix una nova forma de comunicació.

 • Millor facilitat per a la resolució de problemes

La percepció dels patrons rítmics augmenta el raonament del nen per trobar solucions més complexes a problemes matemàtics i de lògica. Si a més se li afegeix l’educació musical, l’efecte augmenta: comprendre la durada de les notes en una partitura activa directament la zona del cervell relacionada amb les operacions matemàtiques.

 • Estimulació de la imaginació i la creativitat

Enfrontar-se a una disciplina artística fa que es desenvolupi el món interior del nen. També augmenta la seva habilitat per desplegar altres matèries de la mateixa branca, com el dibuix i la pintura. A més, el reconeixement de patrons rítmics en una melodia actua sobre la regió creativa i la motivadora del cervell, impulsant directament al nen a desenvolupar la seva imaginació.

 • Reforç del llenguatge

Les lletres de noves cançons aporten paraules i sons perquè el nen pugui ampliar el seu vocabulari. De nou, cal esmentar la facilitat per reproduir frases complexes quan se segueix un ritme que en un altre context el nen no utilitzaria. La música és també un gran suport per a l’aprenentatge general, pel que pot ser un recurs didàctic directe.

 • Desenvolupament de l’equilibri, els sentits i els músculs

A l’ballar adaptant els seus moviments als ritmes, el nen adquireix més coordinació, força muscular i sentit espacial. L’ajuda a aprendre a moure i a ser conscient de l’espai que l’envolta.

 • Enriquiment de l’intel·lecte

L’evocació de records relacionats amb la música provoca un desenvolupament intel·lectual més gran en el nen. La creació de memòries està relacionada en moltes ocasions amb cançons i hi ha records concrets que es desperten amb gran facilitat en tornar a escoltar-les.

 • Augment de la sociabilitat

La música els dóna l’oportunitat d’interactuar amb altres nens i amb adults, donant-los més ocasions per desenvolupar-se en societat. Balls en grup, grups de cant o el simple fet de conèixer la mateixa cançó fan que els nens puguin conèixer a més gent i divertir-se junts.

 • Major control dels estats d’ànim

La música evoca emocions tant en nens com en adults: pot relaxar-nos o pot activar-nos quan escoltem les melodies correctes. Escoltar cançons alegres pot millorar des d’un moment trist fins a un estat important d’estrès.

 • Implantació de rutines

En associar certes activitats a música i cançons concretes, el nen s’habituarà a realitzar-les quan torni a escoltar la melodia que relaciona amb elles, fent també que es torni més disciplinat.

 • Augment de l’autoestima

L’aprenentatge de cançons i balls, ja sigui com a oci o com a activitat supervisada, aporta al nen més amor propi mitjançant una acció divertida i entretinguda. Aconseguir tocar una melodia amb un instrument provoca la mateixa reacció.

 • Millora de la salut

La música té l’efecte d’alleujar el dolor i enfortir el sistema immunològic. També ajuda a coordinar la respiració i els batecs del cor, de manera que aconsegueix calmar i relaxar. Escoltar melodies tranquil·les i alegres ajuda per a la recuperació tant física com mental.

Els beneficis són extensos i molt variats. A ells es pot sumar el fet que aquest desenvolupament cerebral afecta un cop passats els anys també a l’adult, de manera que es pot comprovar que la música és de vital importància en l’ambient infantil. Tant pares com educadors han de conèixer aquests efectes positius per a ser conscients de la repercussió que implica l’ús de melodies i cançons durant l’educació de l’infant i per saber envoltar-d’un ambient que enforteixi el seu desenvolupament. La música és un reforç positiu i poderós per a tothom.

Article extret de: https://www.mundoprimaria.com/primaria/musica-ninos-beneficios.html?fbclid=IwAR1781-lwJD74Fl-QjdLMWUb77zLxif1H_oWqnegfGsDnO_J59tDFfWE5lA