Explora com la música pot enriquir i potenciar el desenvolupament integral dels nens en edat preescolar, impulsant les seves habilitats cognitives, emocionals i socials en aquesta etapa crucial de la vida.

La música: un estímul per al cervell dels nens

La música estimula el cervell dels nens i pot millorar les seves habilitats matemàtiques i lingüístiques. L’aprenentatge de la música pot ajudar-los a entendre conceptes abstractes i millorar les seves habilitats de resolució de problemes.

L’expressió emocional i la creativitat a través de la música

La música té un impacte positiu en l’aspecte emocional dels nens. Poden expressar i regular les seves emocions mitjançant la música, així com desenvolupar la seva creativitat i imaginació. La música també pot ser reconfortant i relaxant per als nens, ajudant-los a gestionar l’estrès i l’ansietat.

La música fomenta la col·laboració i el treball en equip. Quan els nens canten o toquen música junts, aprenen a escoltar-se i a coordinar-se amb els altres. Això els ajuda a desenvolupar habilitats socials com la comunicació i la cooperació.

La importància de la música en l’educació infantil

El CEM, Centre d’Educació Musical de Terrassa, ofereix un ensenyament musical de qualitat amb rigor professional i innovació pedagògica. El centre atén a les necessitats individuals de cada alumne i compta amb un departament de psicopedagogia per ajudar-los a superar les dificultats en el procés d’ensenyament-aprenentatge. A més, fomenta la pràctica col·lectiva de la música, permetent als alumnes participar en formacions instrumentals i corals.

El CEM: un centre amb una visió integral de l’educació musical

El CEM té com a objectiu oferir un ensenyament musical de qualitat utilitzant les noves tecnologies per facilitar els aprenentatges musicals. Compta amb els millors professionals formats per entendre l’ensenyament musical de manera integral.

La música té un paper fonamental en l’educació infantil, i el CEM proporciona una oportunitat única per formar-se en música des de petits. El centre busca enriquir i potenciar el desenvolupament integral dels nens, permetent-los gaudir de la música i desenvolupar-se com a persones.