La música no només és un entreteniment, sinó una eina poderosa que pot influir positivament en el desenvolupament dels infants, tant a nivell cognitiu com emocional. És una oportunitat per a ells d’explorar la seva creativitat, desenvolupar habilitats socials i connectar amb una forma d’expressió única.

El CEM Terrassa és una escola compromesa amb l’ensenyament musical de qualitat i innovador. Des de la seva fundació, ha estat dedicat a oferir una formació adaptada als infants i joves de 3 a 18 anys, així com als adults de totes les edats que desitgin endinsar-se en el món de la música. Amb una metodologia pedagògica respectuosa amb la diversitat d’habilitats i interessos, el CEM proporciona un aprenentatge significatiu que connecta els aspectes teòrics amb la pràctica musical.

Una escola compromesa amb l’ensenyament musical de qualitat

Al CEM Terrassa, l’alumne és el centre de tot el procés educatiu. L’equip docent i pedagògic ofereix un seguiment personalitzat a través d’informes semestrals i tutories, establint una comunicació constant amb els pares per assegurar un acompanyament adequat.

Els alumnes tenen l’oportunitat de triar entre una àmplia gamma d’instruments per aprofundir en el seu aprenentatge musical. Ja sigui el piano, el violí, la flauta travessera o la guitarra, el CEM ofereix un entorn ric en possibilitats perquè cada alumne pugui descobrir el seu instrument preferit i explorar tot el seu potencial artístic.

L’objectiu principal del CEM Terrassa és viure i apassionar-se amb la música. Més enllà de tocar un instrument, es busca desenvolupar una relació profunda i emotiva amb l’art musical. L’alumne aprèn a gaudir de cantar, escoltar i crear música, treballant en equip i desenvolupant empatia. L’educació musical al CEM és integral i forma persones que aprecien la música en totes les seves formes i manifestacions.

A l’escola, es prioritzar les necessitats individuals de cada alumne, adaptant-se als seus interessos i motivacions. El CEM entén que l’estudi de la música requereix esforç i constància, però a la vegada es busca que l’aprenentatge sigui un procés divertit i enriquidor. A més, es fomenta la participació en formacions instrumentals i corals, donant així un sentit social a l’aprenentatge més individualitzat.

Amb una atenció personalitzada i un ritme d’aprenentatge flexible, el CEM Terrassa proporciona un suport psicopedagògic únic. Aquest departament especialitzat ajuda i orienta els alumnes en el seu desenvolupament musical, oferint solucions a les dificultats que puguin sorgir en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

No deixis passar l’oportunitat d’apuntar el teu fill a classes de música al CEM Terrassa. Oferiràs una experiència única i beneficiosa que els acompanyarà al llarg de la seva vida, potenciant les seves habilitats i el seu amor per la música.