Què fem i com ho fem?

Missió, visió i valors

El CEM, Centre d’Educació Musical de Terrassa, és una Escola de Música i Centre d’Ensenyaments Artístics Professionals de Música d’iniciativa privada, fundada l’any 1980 i gestionada per professionals de la música i de la pedagogia musical, moguts per un afany de servei a la música i a l’educació. Compta amb l’autorització del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb el número 08042524.

En aquests anys de labor pedagògica, el CEM s’ha consolidat com una de les Escoles de Música capdaventeres al nostre país pel que fa a la pedagogia musical i la innovació educativa.

En són una mostra significativa les diferents invitacions rebudes per participar en diverses edicions del Saló de l’Ensenyament (Barcelona), al Mercat de la Música de Vic, a la Universitat d’Estiu de Terrassa, als Jocs Paralímpics del 92 (Cerimònia d’Inauguració) i per a representar Catalunya als festivals Neerpelt (Bèlgica), Portugalete (País Basc) i Brive (França), així com també en els intercanvis amb Odense (Dinamarca) i Heidelberg (Alemanya).

És l’única Escola Privada de Música a Terrassa, autoritzada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, acreditant així la seva idoneïtat en quant a titulacions del professorat, Projecte Educatiu i Curricular i adequació de les instal·lacions.

“Al CEM pensem que la música s’ha de viure d’una manera diferent on motivació i exigència vagin perfectament agafats de la mà.” Ramon RIus

director-fundador del CEM

R

Atenció personalitzada

R

Ipad's a l'aula

R

Intal.lacions modernes

R

Classes obertes

R

Tracte humà i personal

R

Equip de professors de primer nivell

R

Innovació educativa

R

Classes individuals d'instrument

 • Aconseguir una educació musical integral de qualitat, una educació combinada entre la individualització i la col·lectivitat, atenta als interessos i motivacions, aptituds i aspiracions dels alumnes, que permeti a tots aquells que ho desitgin, cursar posteriorment estudis superiors de música. Tenint en compte molt especialment l’atenció a la diversitat.
 • Garantir una educació de qualitat que els permeti ser millors persones i/o professionals, contribuint d’aquesta manera a la formació d’un ampli espectre de la societat, aconseguint que el desenvolupament de les capacitats musicals sigui un punt important de l’educació integral de l’alumne, fins i tot si aquest no vol fer de la música la seva professió.
 • Relacionar el CEM amb les diferents institucions culturals i musicals de la ciutat i el país.
 • Aconseguir un clima de centre on les persones que formen la comunitat educativa s’hi trobin còmodes, que els permeti aconseguir amb més bon rendiment els objectius d’autoexigència i d’excel·lència, entenent que tots els mecanismes del centre estan al seu favor.
 1. Innovació educativa permanent.
 2. Centre obert a la ciutat i a la societat.
 3. Un clima de centre excel·lent, amb unes bones relacions interpersonals.
 4. Ser un referent en la qualitat educativa i d’excel·lència.
Els valors són essencials en l’educació. Fa que les persones siguin més justes, humils, més implicades en la societat i més atentes a les necessitats dels altres. La música està en la màxima consonància amb aquests valors.

 • L’alumne ha de ser el centre de l’acció educativa, per això tots els esforços estan encaminats en la millora educativa.
 • Vocació, implicació i professionalitat són els valors que el personal docent peça clau per aconseguir els objectius d’aquest PEC, han d’assumir en l’acompliment de les seves funcions i en la recerca permanent de la millora de la qualitat de l’ensenyament.
 • El respecte cap a tots els membres de la comunitat educativa ha de presidir cadascuna de les nostres actuacions. Els alumnes, els pares/mares, la resta del personal han de respectar el professorat i han de valorar la tasca educativa que desenvolupa en el centre.
 • La coordinació entre alumnes, professors i família és imprescindible.
 • El personal del centre ha de respectar l’alumnat i les seves famílies i atendre les sempre que es consideri necessari.
 • L’actitud constructiva és un valor essencial per a la millora permanent del centre.
 • L’esperit crític, entès no solament com a denúncia de tot allò susceptible de ser millorat sinó també com a implicació i proposta de solucions.

Premi Nacional de l'Ensenyament de les Arts

Com a reconeixement de la tasca duta a terme pel CEM en pro de la música i l’educació